Verbindingsbijeenkomst Defensie #2 9 maart 2018

Tweede verbindingsbijeenkomst op de Oranje Kazerne.

Op 9 maart vond de tweede verbindingsbijeenkomst plaats met Defensie. De locatie was, net als de eerste bijeenkomst, de Oranje Kazerne in Schaarsbergen.

Thema’s die uit de vorige bijeenkomst zijn voortgekomen, kregen op deze dag een verdieping. Ondermeer onderwerpen als smart kleding, smart voedsel, toepassen van VR en AR, drones, logistieke vraagstukken rond groot en klein materieel, gezondheid en voeding, beveiliging en duurzaamheid zijn uitgewerkt.

Omdat er nieuwe ondernemers en defensie medewerkers aanwezig waren, werd ook deze sessie gestart met kennismaken. Elkaar leren kennen is belangrijk voor samenwerking en doorbreken van barrières van bestaande regels en werkwijzen is alleen mogelijk als er vertrouwen is. Daar wordt in het ecosysteem veel waarde aan gehecht en krijgt daarom altijd voldoende aandacht.

Voor de bespreking van de thema’s zijn break-out sessies georganiseerd. Hierdoor konden ondernemers en defensie medewerkers in kleinere setting met elkaar verdiepen op de vraag die bij defensie leeft. De vertaling van de uitkomsten hiervan naar concrete projecten, wordt onderdeel van de volgende verbindingsbijeenkomsten. De weg naar gezamenlijke innovatie wordt niet gelegd in een paar dagen tijd, en het is bijzonder waardevol om te zien hoe men elkaar begint te herkennen en erkennen in de gemeenschappelijke behoefte om te komen tot innovatie die ook daadwerkelijk iets bijdraagt. De basis voor structurele samenwerking krijgt hiermee goed vorm.

De derde verbindingsbijeenkomst wordt gepland in april 2018 en aansluitend zal hier periodiek vervolg aan worden gegeven. Heb je interesse om hierin te participeren? Neem contact met ons op of schrijf je in via events@coe-nmt.eu.

Volg ons voor een update voor de aankomende verbindingsbijeenkomsten op @Centre of Excellence.