De stichting heeft een uitbreidend netwerk in het regionale, nationale en internationale speelveld van sociaal maatschappelijke innovatie en brengt de juiste partijen bij elkaar rond centrale thema’s met impact. De stichting legt de relevante verbindingen om nieuwe ideeën en cross-over initiatieven te stimuleren en richting te geven naar concrete realisatie. Zij legt hierbij gericht en actief verbinding met Nederlandse en Europese spelers om dit doel te bereiken en daarmee gezamenlijk toegevoegde waarde te creëren. Vanuit ons ecosysteem ontstaan coalities van organisaties, onderwijs, onderzoek en overheid, die gezamenlijk werken aan het realiseren van duurzaam rendement en resultaat, zowel sociaal als economisch.