Technologie, Onderwijs en Zorg (RIF) 26 januari 2018

Cross-over Zorg-Techniek-Onderwijs.

De regio schreeuwt om innovatie, duurzaamheid en arbeidskracht. Daarom is het verbinden van innovatie en ondernemerschap zo belangrijk. Met elkaar vormen van schaalbare en duurzame oplossingen die antwoorden geven op de vraag van morgen.

Het Centre of Excellence werkt met ROC Aventus sinds begin 2017 samen om vorm te geven aan dit vraagstuk. Gezamenlijk wordt onder meer gewerkt in creathons voor concept creatie en prototyping. We werken in locaties buiten de reguliere onderwijsgebouwen en brengen hierdoor de wereld van ondernemers en studenten zo dicht mogelijk bij elkaar. Om deze initiatieven te versterken, is een traject gestart om de structurele organisatie en inrichting (4 tot 8 jaar) een impuls te geven door een aanvraag bij het Regionaal Investerings Fonds. Hierin werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan het realiseren van nieuwe vormen van onderwijs en een betere arbeidsmarkt toeleiding.

Op 26 januari 2018 zijn we een coöperatieve reis gestart om deze innovatie en de verbinding tussen ondernemers, onderwijs, overheid en gezondheidszorg vorm te geven. Samen werken aan nieuwe manieren van onderwijs, co-creatie en realiseren van duurzaam sociale relevantie. De komende maanden wordt het hard werken voor de betrokkenen, om alle plannen, documenten en activiteiten goed georganiseerd te krijgen.

De kerngroep bestaat op dit moment naast het Centre of Excellence uit het ROC Aventus (penvoerder), s’Heerenloo, Wittenborg University, Divitel, Gemeente Apeldoorn en Deventer Informatiestad. De komende maanden verwachten we op diverse gebieden ondernemers en instellingen die aansluiting vinden op dit initiatief. Naast de samenwerking die dit initiatief met zich mee brengt, zal het resultaat ook zijn dat er op termijn praktoraten worden ingericht, skill labs voor specifieke thema’s en business hubs voor de verbinding met ondernemers in de provincie en in het bijzonder in Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Het consortium zal de komende maanden ondernemers en instellingen benaderen om te bekijken op welke wijze er kan worden bijgedragen in deze voor onze regio zo belangrijke ontwikkeling. Uiteraard komen wij graag in aanraken met ondernemers die hier visie voor hebben en een actieve rol willen spelen in deze lange termijn en duurzame samenwerking. KplusV uit Arnhem doet de begeleiding van deze aanvraag. Zij heeft reeds met succes een 9-tal aanvragen voor RIF financiering afgerond.

Naast de RIF wordt ook een inititief opgestart om het ecosysteem rond deze samenwerking verder vorm te geven. Hiervoor wordt aanspraak gemaakt op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De begeleiding van dit traject wordt uitgevoerd door Pi Consultancy. Organisaties die hier deel van willen uitmaken, kunnen contact opnemen met het Centre of Excellence via contact@coe-nmt.eu.

Volg ons voor een update op @Centre of Excellence.