Onderzoeksopdracht Apeldoorn 5G Regio

4G verbindt mensen, 5G verbindt de maatschappij

Augustus 2018. In opdracht van de gemeente Apeldoorn gaat het Centre of Excellence een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van 5G moet inzicht bieden in de mogelijkheden te komen tot versterking van de innovatiekracht van organisaties en startups in de regio Apeldoorn.

 De 5generatie communicatie netwerken is hard onderweg realiteit te worden. In het Horizon 2020 programma heeft de Europese Unie 130Mln beschikbaar gesteld voor 5G onderzoek en de verwachting is dat 5G tussen 2020 en 2025 commercieel zal worden ingezet. Maar wat betekent 5G voor de praktijk.

Als opvolger van het 4G communicatie netwerk belooft 5G een snelheid die ruim 50 maal zo groot is. Los dat er nog diverse obstakels in de aanloop naar operationalisering te nemen zijn, biedt 5G mogelijkheden die de bestaande 4G infrastructuur niet aan kan.

De verwachting is dat vooral het werkveld van Internet of Things (IoT) en autonoom transport de eerste effecten van 5G hun vruchten gaan afwerpen. De groei aan verbonden objecten creëert een meer dan evenredige groei in communicatie, waar het huidige 4G netwerk niet op berekend is. En het creëert mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid rond thema’s en oplossingen die zonder 5G geen bestaansrecht hebben of krijgen.

Apeldoorn vormt een economisch centrum in een hoogwaardig leefklimaat en met de ambitie om de meest toekomst vaste stad van Nederland te worden, die zich niet laat verassen door de razendsnelle veranderingen in economie en samenleving. De technologische sector is in Apeldoorn goed vertegenwoordigd en er zijn diverse initiatieven die duurzame samenwerking en verbinding met andere sectoren stimuleren. Het ontwikkelen en stimuleren van kansrijke bedrijven, ondernemers en initiatieven past in het beleid van de gemeente Apeldoorn. 5G als volgende generatie communicatienetwerk kan hier mogelijk een belangrijke rol in vervullen.

Om vast te stellen op welke wijze 5G een bijdrage kan leveren aan het stimuleren van bedrijven en ondernemers, wordt een onderzoek ingericht om inzicht te krijgen in:

  • De kansen die 5G biedt voor economisch belangrijke sectoren in de regio Apeldoorn;
  • Het landschap van bedrijven en organisaties in de regio Apeldoorn met potentiele mogelijkheden voor ontwikkeling of gebruik van 5G;
  • De verhouding deze potentiele ontwikkelingen rond 5G tot initiatieven als cleantech, circulariteit en duurzaamheid;
  • Hoe ziet een mogelijke roadmap naar positionering van Apeldoorn als 5G stad er uit.

Ook wordt in kaart gebracht hoe de mogelijkheden van 5G kunnen worden ingebed in de economische agenda van de gemeente Apeldoorn.

Meer weten? Neem contact op met Marcel Veening.