Het CoE verzorgt workshops voor organisaties die hun strategie rond sociaal maatschappelijke vraagstukken willen vertalen naar een concrete roadmap en uitvoeringsagenda. Voor bestuurders en directies die in samenwerking en verbinding de cross-over mogelijkheden willen onderzoeken.

De Innovatie Ready Strategie workshop sluit hier op aan en helpt de organisatie concreet vorm en richting te geven aan een concrete vraag. We gebruiken hierbij concepten als moonshot- en design thinking, backwards design en scenario based reasoning. 

Het concretiseren van resultaat, zeker in een context van samenwerking, vraagt een duidelijke regie. Wij dragen zorg voor de structuur die nodig is om de wendbaarheid van innovatie te kunnen faciliteren, stakeholders betrokken te houden en de portfolio van projecten en initiatieven te blijven toetsen. Het CoE als regisseur van verandering.

Daarbij geldt: geen duurzame impact zonder goede businesscase. Het CoE heeft een waardemodel ontwikkelt waarmee zij de ontwikkelingen en samenwerking blijvend toetst aan relevantie, toegevoegde waarde, herhaalbaarheid en schaalbaarheid.