Sociale innovatie vraagt om een multidisciplinaire benadering. De complexiteit van de vraag betekent dat meerde kennisdomeinen en belangen in verbinding moeten worden gebracht. Stichting CoE begeleidt en regisseert de fase van oriëntatie en onderzoek die hieraan voorafgaat. Op basis van een heldere strategie en roadmap kan gelijktijdig het ecosysteem worden gemobiliseerd om invulling te geven aan de eerste stappen om haalbaar, herhaalbaar en schaalbaar resultaat te bereiken. Hierin staat de vraag centraal, vormt vertrouwen de basis en is samenwerking het uitgangspunt. Hierin worden ondernemers, onderwijs, onderzoeken en overheid verbonden.