Onderwijs & Arbeidsmarkt

Hackathon Hack de Toekomst

7 & 8 maart 2019. In opdracht van het Ministerie van OCW en in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en ROC Aventus.

Wat gaan we doen ?
De regio heeft in toenemende mate behoefte aan goed opgeleide mensen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de behoefte uit de markt aansluit op de kennisontwikkeling in de regio. Nu, maar vooral ook in de toekomst. In de hackathon gaan we met dit vraagstuk aan de slag!

Is de behoefte uit het werkveld voldoende in beeld en leiden we op voor deze vraag? Hoe behouden we de ontwikkelde talenten voor de arbeidsmarkt in onze regio? En zijn we in staat om op basis van big data patronen te herkennen die de aansluiting tussen vraag en aanbod in de regio kunnen versterken? We gaan het vraagstuk vanuit drie challenges in samenwerking uitwerken:

  • Studentenstromen
  • Skills van de werknemer van de toekomst
  • Jongeren in kwetsbare posities

Visualisatie van de opbrengst vormt een belangrijk deel van de hackathon. Teams presenteren hun resultaat op A3 aan een deskundige jury en het winnende team gaat met een prijs naar huis!

Wie zoeken wij?
Het opzetten van een Hackathon vraagt voorbereiding en samenwerking. Samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen en, vooral, studenten. Deelnemen kan op verschillende manieren:

  • Als deelnemer in de hackathon: met ruim 10 teams van rond de 7 personen hebben we ruimte voor een mooie doorsnede van werkende en studerende deelnemers uit de regio. Meld je aan, als team of individueel.
  • Door bij te dragen in middelen en materialen: Met ruim 70 deelnemers is er op technologisch, infrastructureel en facilitair ondersteunen gebied vraag naar concrete middelen.
  • Door actief mee te organiseren om dit evenement mogelijk te maken. Twee en een halve dag intensief in teams aan het werk zijn, is alleen mogelijk met een actief team van ‘enablers’.

Interesse? Neem contact op met de organisatie. Wij nemen je graag mee in de mogelijkheden.

    Gemeente Apeldoorn     

Klik HIER voor meer informatie op de website van de hackathon