Defensie Innovatie Competitie 2018

Een vraag aan het bedrijfsleven.

Bekijk de promotie video.

Defensie houdt ook dit jaar weer de Defensie Innovatie Competitie (DIC). Het ministerie vraagt het bedrijfsleven innovatieve producten of ideeën te ontwikkelen. Dit jaar moeten die ten gunste zijn voor underground warfare. De winnaar krijgt € 200.000 om van het innovatieve idee een demonstratiemodel te maken.

Het Ondergrondse Domein.

De krijgsmacht is actief in 5 domeinen: land, lucht, zee (boven en onder water), cyber en de ruimte. Bij land wordt gedacht aan optreden op het maaiveld, maar ‘het ondergrondse’ kan daarbij ook van belang zijn, zelfs voor de hele krijgsmacht. Welke innovatie, gerelateerd aan het ondergrondse domein, levert binnen 5 jaar een bijdrage aan het militair optreden? Dat zijn vragen die aan het bedrijfsleven in de competitie worden voorgelegd.

Voorlichtingsdagen bedrijfsleven

De DIC 2018 start op donderdag 28 juni met een voorlichtingsdag op het Marine Etablissement in Amsterdam. Daar krijgen geïnteresseerde bedrijven een uitgebreide toelichting. Tot 3 september mogen zij hun innovatieve ideeën indienen.

Uit de ingeleverde ideeën selecteert Defensie 5 finalisten. Zij lichten op 22 november hun ideeën toe voor de jury. Die bestaat uit VIPS van Defensie en daarbuiten.

Klik HIER voor meer informatie op de site van het Ministerie van Defensie.