Samenwerking met Defensie getekend

Innovatie en Adaptiviteit

 

Tijdens de Startup Delta Summit op 19 april 2018 heeft 11 Luchtmobiele Brigade Air Assault ‘7 december’ de intentie getekend een samenwerking aan te gaan voor een periode van 5 jaar met het Centre of Excellence in Apeldoorn(CoE). Doel van deze samenwerking is de verbinding aangaan met regionale bedrijven, kennisinstellingen en Startups binnen het ecosysteem en onder regie van het CoE teneinde te innoveren en meer adaptief te worden.

Bij het aangaan van deze samenwerking wordt ‘de vraag/uitdaging’ vanuit 11 Luchtmobiele Brigade centraal gesteld ten aanzien van innovatie(s) en adaptiviteit. De intentieverklaring is op 19 april getekend door Brigade-generaal H.G.J.A. Smits en dhr. R.J. Mullink, directeur van het Centre of Excellence.

Deze samenwerking is mede tot stand gekomen door het innovatie centrum FRONT waarbij zowel de centrale organisatie, middels FRONT, als ook de staf van het Commando Landstrijdkrachten geïnformeerd zal blijven over de voortgang en afspraken die binnen deze samenwerking worden gemaakt.

De thema’s waarop wordt samengewerkt in de komende jaren krijgen inmiddels vorm en de eerste projecten worden gedefinieerd en binnenkort tot uitvoering gebracht.

Wil je bij deze samenwerking op sociale en technologische innovatie betrokken zijn, neem dan vooral contact met ons op. We bespreken graag welke toegevoegde waarde het CoE ecosysteem voor jou organisatie (en andersom) heeft.