Win stimuleren en organiseren samenwerking. Tussen onderwijs, ondernemers, onderzoek en overheid. Het bij elkaar brengen van mensen en ideeën zorgt voor de noodzakelijke kruisbestuiving en legt de basis voor een lerende context waarin nieuwe initiatieven vorm en inhoud kunnen krijgen.

Samenwerking krijgt pas goed vorm als de inspiratie wordt overgedragen en er samenwerkingen ontstaan die over de grenzen durven te kijken van de bekende wereld. Innovatie is een gezamenlijke ontdekkingsreis.

Het CoE verzorgt events die de start markeren van verschillende ontdekkingsreizen die door de deelnemers worden gemaakt. Organiseren van verbindingsbijeenkomsten, challenges, kenniswerk sessies rond specifieke thema’s, regisseren van concrete projecten en coachen organisaties vormen een belangrijk onderdeel van haar activiteiten.

Stichting CoE is compact georganiseerd en de slagkracht ligt in betrokkenheid, samenwerking en het netwerk dat we mobiliseren. Het CoE coördineert en ontzorgt haar opdrachtgevers in de opvolging, samenhang en realisatie die deze diversiteit aan ideeën, werkvormen en toekomstvisies opleveren. Op deze wijze fungeert het CoE als verbinder in een ecosysteem waarin vertrouwen van en op elkaar centraal staan.