Het bij elkaar brengen van mensen en ideeën zorgt voor de noodzakelijke kruisbestuiving en legt de basis voor een lerende context waarin nieuwe initiatieven vorm en inhoud kunnen krijgen. Samenwerking krijgt pas goed vorm als de inspiratie wordt overgedragen en er samenwerkingen ontstaan die over de grenzen durven te kijken van de bekende wereld. Innovatie is een gezamenlijke ontdekkingsreis. Het CoE verzorgt events die de start markeren van verschillende ontdekkingsreizen die door de deelnemers worden gemaakt. Organiseren van verbindingsbijeenkomsten, ondernemersreizen, kennis-werk sessies rond specifieke thema’s, begeleiden van startups en regisseren van concrete projecten en coachen organisaties vormen een belangrijk aandeel van haar activiteiten. De organisatie van het CoE als stichting is compact en de slagkracht ligt bij de betrokkenheid van haar partners. Maandelijks worden er evenementen georganiseerd, waarin de partners actief participeren. Het CoE coördineert en ontzorgt haar partners in de opvolging, samenhang en realisatie die deze diversiteit aan ideeën, werkvormen en toekomstvisies opleveren. Op deze wijze fungeert het CoE als verbinder in het platform waarin vertrouwen van en op elkaar centraal staan.