Het CoE is een stichting voor sociale en technologische innovatie. Voor ons staat de sociaal-maatschappelijk vraag centraal. De snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de impact van technologische mogelijkheden daarop, vragen om een andere manier van samenwerking. Om samen antwoorden te zoeken op de oneindige vraag, wordt veel gevraagd van de samenwerking. Dat is alleen mogelijk als er vertrouwen is tussen de deelnemers onderling. Concurrentie denken kan een initiatief in de kiem smoren, terwijl het gezamenlijke rendement en resultaat (sociaal én economisch) juist door samenwerking tot stand komt. Op alle trajecten van oriëntatie, onderzoek en regie die de stichting uitvoert, staat het creëren en behouden van vertrouwen centraal. Wij organiseren deze samenwerking en dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van duurzame samenwerking, het stimuleren van economische groei en de aansluiting op de maatschappelijk relevante thema’s van morgen.