CoE partner van Startup Delta Summit 2018

Bouw jij mee aan #onzetoekomst?

19 april. Het CoE is partner van de Startup Delta Summit 2018. Ruim 2500 bedrijven en startups zijn op deze derde landelijke Summit aanwezig. Vanuit overheden, onderwijs, en bedrijfsleven wordt kennis en ervaring omgezet in actie. Gezamenlijk bouwen aan de innovatie infrastructuur.

 

Het CoE organiseert van 13:00u tot 14:00u een meetup sessie in Meetup X. Klik hier voor het programma. Thema: De vraag is oneindig, samenwerken is het motto.

Ook in het middagprogramma is een speciaal moment gereserveerd voor de samenwerking tussen de 11e Luchtmobiele Brigade en het Centre of Excellence.

Met het ecosysteem van het Centre of Excellence wordt aan partners zoals bedrijven, organisatie, kennisinstellingen, overheden en financiers een structuur geboden om kennis en ervaringen te delen. Het ecosysteem informeert en communiceert over activiteiten aan haar partners. Hierdoor ontstaat inzicht en overzicht over de diverse activiteiten van het ecosysteem,

De Startup Delta Summit wordt georganiseerd op het Industriepark Kleefse Waard te Arnhem.