CoE lanceert Sociaal Innovatie Platform

Sociaal Innovatie Platform (SIP)

Recente ontwikkelingen laten zien dat er toenemende tekorten ontstaan aan werknemers. We werken inmiddels langer dan voorheen, maar de productiviteit neemt volgens onderzoek af. Mensen werken waar ze kunnen leren en werk dient dan ook een uitdaging te bieden.

De landelijke tendens is dat een groot percentage mensen niet met plezier naar hun werk gaan. Dit heeft naast het persoonlijke welbevinden ook impact op de productiviteit. Voor zowel werknemer als werkgever is een optimale aansluiting van belang om een leven lang leren en ontwikkelen vanuit de juiste grondhouding en met een positief rendement te realiseren.

Toch zitten veel mensen al jaren vast in een werkomgeving zonder perspectief. Terwijl er zoveel plekken zijn waar hun kennis en ervaring juist wel van belang is en gewaardeerd wordt. En waarmee de tekorten op de arbeidsmarkt kunnen worden aangepakt vanuit zij-instroom.

Het Sociaal Innovatie Platform vormt een platform waarin de vraag van de werknemer en de vraag van de werkgever bij elkaar worden gebracht. De vraag staat vanuit beide belanghebbende centraal. Met het platform wordt de mogelijkheid geboden om medewerkers uit te wisselen met andere organisaties in de regio voor de duur van 2 á 3 jaar. Zowel voor de persoonlijke ontwikkeling als voor de mogelijke doorstroom van arbeidscapaciteit biedt dit perspectief. Werkgevers zetten in op verantwoord omgaan met hun human capital en werknemers krijgen de kans om te ontwikkelen op gebieden waar ze met plezier in hun arbeidsproductieve jaren kunnen inzetten.

In 2020 wordt beoogd een collectief aan organisaties en bedrijven in de regio Deventer, Zutphen, Apeldoorn te vormen, die op basis van dit (digitaal ondersteunde) platform de uitwisseling van medewerkers mogelijk gaan maken. De doelgroep bestaat uit organisaties en bedrijven, met een eerste focus op overheid, semi-overheid en grootzakelijke organisaties met 1000+ medewerkers. De eerste deelnemende medewerkers verwachten wij primair in de leeftijdscohort 45+ en zal op basis van ervaring en bevindingen worden uitgebreid.

Volg onze website voor de ontwikkelingen op het gebied van SIP of neem contact op met Robert Mullink.