5G Innovatie Roadmap

4G verbindt mensen, 5G verbindt de maatschappij Het CoE heeft het onderzoek voor de gemeente Apeldoorn afgerond en aangeboden aan de opdrachtgever. Vanuit het Actieplan Digitale Connectiviteit (Ministerie EZ, 2018), waarin de ambitie voor snel en dekkende draadloze verbinding voor alle Nederlanders in 2023 is beschreven, is gekeken naar wat…

read more

De Toekomst succesvol gehackt

HackDeToekomst  Het thema ‘aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt’ heeft op 6, 7 en 8 maart heel wat los gemaakt. 10 teams waren actief op 3 challenges, 70 deelnemers en diverse gastspreker vulden het programma. Op basis van beschikbare data van het UWV, DUO, CBS en andere bronnen is onderzocht wat we hieruit…

read more

Coöperatie wordt Stichting

Centre of Excellence voor Sociale en Technologische Innovatie Het Centre of Excellence, opgericht in juli 2014 als Coöperatie U.A. gaat met ingang van 24 december 2018 verder als stichting. Hiermee komt de oude tenaamstelling te vervallen (Centre of Excellence for New Media Technologies) en gebruiken we de naam die we…

read more

CoE lanceert Sociaal Innovatie Platform

Sociaal Innovatie Platform (SIP) Recente ontwikkelingen laten zien dat er toenemende tekorten ontstaan aan werknemers. We werken inmiddels langer dan voorheen, maar de productiviteit neemt volgens onderzoek af. Mensen werken waar ze kunnen leren en werk dient dan ook een uitdaging te bieden. De landelijke tendens is dat een groot…

read more

Onderzoeksopdracht Apeldoorn 5G Regio

4G verbindt mensen, 5G verbindt de maatschappij Augustus 2018. In opdracht van de gemeente Apeldoorn gaat het Centre of Excellence een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van 5G moet inzicht bieden in de mogelijkheden te komen tot versterking van de innovatiekracht van organisaties en startups in de regio Apeldoorn.  De 5e generatie…

read more

Onderwijs & Arbeidsmarkt

Hackathon Hack de Toekomst 7 & 8 maart 2019. In opdracht van het Ministerie van OCW en in samenwerking met de gemeente Apeldoorn en ROC Aventus. Wat gaan we doen ? De regio heeft in toenemende mate behoefte aan goed opgeleide mensen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de behoefte uit de…

read more