5G Innovatie Roadmap

4G verbindt mensen, 5G verbindt de maatschappij

Het CoE heeft het onderzoek voor de gemeente Apeldoorn afgerond en aangeboden aan de opdrachtgever. Vanuit het Actieplan Digitale Connectiviteit (Ministerie EZ, 2018), waarin de ambitie voor snel en dekkende draadloze verbinding voor alle Nederlanders in 2023 is beschreven, is gekeken naar wat dit voor Apeldoorn en de regio betekent. Welke kansen biedt 5G in een regio met veel technologie bedrijven, maar ook sectoren waarvan veracht mag worden dat 5G bijdraagt aan nieuwe concepten en ontwikkelingen (zoals Zorg).

Om de ontwikkelingen te duiden, is het rapport uitgewerkt in vijf onderdelen. Naast het in historische context plaatsen van de 5G ontwikkeling, wordt specifiek aandacht besteedt aan 5G in de praktijk. De verzameling aan technologieën die hiermee worden aangeduid, maar ook de afhankelijkheid in de tijd in deze verschillende ontwikkelingen, maakt dat 5G in volledige vorm toch zeker nog enkele jaren nodig heeft om tot wasdom te komen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden, want veel zit nog in de (pre-)experimentele fase.

Tegelijk is er wel steeds meer zichtbaar en kan worden bekeken wat dit betekent voor het economische speelveld. Daarom is in het rapport ook gekeken naar de sectoren die de regio Apeldoorn rijk is en op welke wijze ondernemers, onderzoek, overheid en onderwijs vanuit uitvoeringscoalities het multidisciplinaire vraagstuk van 5G kan aanvliegen. Het rapport sluit dan ook af met een toekomstperspectief. Een toekomstperspectief dat niet zozeer inhoudelijk beschrijft wat er gaat komen (er is geen glazen bol), maar wel op welke wijze een proces kan worden ingericht om hier in een herhaalbaar en schaalbare wijze invulling te geven aan kortcyclisch verzilverbare (deel)oplossingen.

Een pragmatische benadering van een ontwikkeling die de komende jaren veel regionale spelers bij elkaar gaat brengen. Maar ook een praktische benadering, omdat gelijktijdig diverse maatschappelijke en beleidsmatige vragen moeten worden behandeld. De komende periode wordt met de gemeente Apeldoorn onderzocht op welke wijze het rapport kan worden vertaald in een concreet proces van regionale innovatie.

Geïnteresseerd in dit onderwerp of de uitkomsten van het onderzoek? Neem contact op met Marcel Veening.