5G Innovatie Roadmap

4G verbindt mensen, 5G verbindt de maatschappij Het CoE heeft het onderzoek voor de gemeente Apeldoorn afgerond en aangeboden aan de opdrachtgever. Vanuit het Actieplan Digitale Connectiviteit (Ministerie EZ, 2018), waarin de ambitie voor snel en dekkende draadloze verbinding voor alle Nederlanders in 2023 is beschreven, is gekeken naar wat…

read more