Verbindingsbijeenkomst Defensie #1 17 januari 2018

Video Animatie Air Assault optreden van de 11e Lucht Mobiele Brigade. Met deze video is door Harold Keldermans op 17 januari de aftrap gegeven van de eerste verbindingsbijeenkomst die het CoE organiseert in samenwerking met het ministerie van Defensie. Gezamenlijk optreden van grond- en luchteenheden wordt met deze video in beeld gebracht, waarin snelheid, flexibiliteit en daadkracht als kernwaarde naar voren komen.

Onder leiding van Robert Mullink komt defensie in gesprek met ondernemers uit het CoE ecosysteem. Ruim 40 personen gaan na een kennismakingsronde met elkaar in gesprek over de behoefte vanuit defensie hoe verbinding kan worden gelegd op innovatief en sociaal maatschappelijk gebied. Een adaptieve krijgsmacht is belangrijk voor Defensie, zodat zij goed weet hoe zij zich op de veranderende toekomst moet voorbereiden. Adaptief, wendbaar, flexibel en innovatief. Daarnaast wordt ook de inzet voor het menselijke aspect steeds belangrijker en zet de invloed van innovatie, van startups en samenwerking, Defensie verder in beweging.

De vraag van Defensie is vanuit verschillende invalshoeken gedeeld. In de volgende verbindingsbijeenkomsten worden deze thema’s verder uitgewerkt en worden concrete samenwerkingsvormen ingericht om tot resultaat te komen dat hier antwoord op geeft. Thema’s als smart kleding, smart voedsel, toepassen van VR en AR, drones, logistieke vraagstukken rond groot en klein materieel, gezondheid en voeding, beveiliging en duurzaamheid zijn besproken. Aan de hand van deze thema’s wordt de volgende verbindingsbijeenkomst ingevuld. Uitwerken van deze thema’s en aansluitend opstarten van projecten die in co-creatie en op basis van een werkbare business case is het aansluitende doel. Samenwerking met Defensie medewerkers op het vlak van innovatie, vernieuwing en maatschappelijke relevantie.

De tweede verbindingsbijeenkomst wordt gepland in maart 2018 en aansluitend zal hier periodiek vervolg aan worden gegeven. Heb je interesse om hierin te participeren? Neem contact met ons op of schrijf je in via events@coe-nmt.eu.

Volg ons voor een update voor de aankomende verbindingsbijeenkomsten op @Centre of Excellence.