Platform voor Sociale en Technologische Innovatie

De vraag is oneindig. Samen werken aan resultaat en rendement.

Contact Inspiratie

Centre of Excellence

De vraag is oneindig. Platform voor sociale en technologische innovatie.

Contact Inspiratie

1 3
1 3

Centre of Excellence

Stichting Centre of Excellence Sociale en Technologische Innovatie is in 2014 gestart en is inmiddels uitgegroeid tot een actieve innovatie-hub voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Waar organisaties, (kennis)instelingen en overheden samenwerken. Waar de vraag om vernieuwing, verandering en innovatie centraal staat. En waar samenwerking vanuit vertrouwen de basis vormt voor creëren van sociaal-maatschappelijke en economische waarde. 

Stichting Centre of Excellence Sociale en Technologische Innovatie biedt de context waarin deze vraag kan worden beantwoord door het samenbrengen van organisaties uit een diversiteit aan domeinen en kennisgebieden. Iedere organisatie of instelling heeft haar eigen commerciële doelstelling of maatschappelijk taakstelling. Blijven denken binnen de muren van de eigen wereld, leidt tot oplossingen die veelal die barrières niet kunnen overbruggen.

De uitwisseling van ervaringen en ideeën over de grenzen van werelden ziet het CoE als belangrijke eigenschap om tot daadwerkelijke duurzame inzichten en ontwikkelingen met een multidisciplinair en multi-domein karakter te komen. We hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden, maar we trekken wel met elkaar de kar.

Een belangrijke factor van succes binnen het platform is onderling vertrouwen. Vertrouwen is essentieel, omdat samenwerking gericht op resultaat en rendement raakt aan de doelstelling en strategie van de participanten in het platform. Samenwerking geïnspireerd door de impact case als basis voor vernieuwing. Realisatie gedreven door de business case die gezamenlijk wordt opgebouwd om deze impact mogelijk te maken.

Met het verbinden van de het sociale, creatieve en technologische domein legt het CoE de basis voor duurzame innovatie met focus op resultaat en rendement voor en door het platform.

Events van het Centre of Excellence

Alleen wie kan delen, kan ook vermenigvuldigen

Stichting Centre of Excellence

De vraag centraal

De vraag is oneindig en concurrentie gaat verdwijnen. Nieuwe manieren van samenwerking worden gevormd, om cross-over en multidisciplinaire vraagstukken op te pakken die bijdragen aan duurzaam rendement en resultaat, op zowel sociaal maatschappelijk als economisch gebied. Stichting CoE voor Sociale en Technologische Innovatie wordt gevormd door een netwerk van samenwerkende…

Vertrouwen

Het CoE is een stichting voor sociale en technologische innovatie. Voor ons staat de sociaal-maatschappelijk vraag centraal. De snelle ontwikkelingen in de maatschappij en de impact van technologische mogelijkheden daarop, vragen om een andere manier van samenwerking. Om samen antwoorden te zoeken op de oneindige vraag, wordt veel gevraagd van…

Samenwerking

Het bij elkaar brengen van mensen en ideeën zorgt voor de noodzakelijke kruisbestuiving en legt de basis voor een lerende context waarin nieuwe initiatieven vorm en inhoud kunnen krijgen. Samenwerking krijgt pas goed vorm als de inspiratie wordt overgedragen en er samenwerkingen ontstaan die over de grenzen durven te kijken…

Samen geven wij innovatie vorm

In samenwerking met

Binnenkort wordt dit gedeelte vernieuwd met alle actief betrokken organisaties in het platform.

Mocht het beeldmerk van jouw organisatie nog missen, neem dan graag contact op het het CoE.

Het Centre in het nieuws

Berichten tot juni 2018 (binnenkort volgt een update)